CONSUL Sverige

Go back

Participatory budgeting

gatubelysning.jpg

Sätt upp belysning runt Svarte Mosse i Biskopsgården

2019-03-19  •  Calle Odenberg  •  Biskopsgården

Det saknar belysning längs promenadvägen runt Svarte Mosse i Biskopsgården. Det blir snabbt mörkt på kvällen nu under hösten, vilket gör att man undviker att gå där på kvällen. Det bör sättas upp belysning längs sträckan så att den kan användas även under vinterhalvåret, det skulle öka tryggheten och främja folkhälsan genom ökad rörelse.

kr500,000

Vote
Freegan Pony i Paris

Lokal matmission

2018-10-22  •  Kiarra Stoltenberg  •  Centrum

Jag var i Frankrike i somras och besökte en restaurang som heter Freegan pony. Där säljer dem rätter som de gör från mat som kommer att slängas av stormarknader. Allting är billigt och de erbjuder gratis måltider för hemlösa. Jag är grundare för en förening som heter Sluta matsvinn. Vi kollektar mat från stormarknader och bagerier och distribuerar den till hemlösa och fattiga familjer, men idag har vi bara en liten lokal för att lagra alla livsmedel.

Tack vare medborgarbudgeten skulle vi vilja hyra eller köpa en större lokal med ett kök som vi kan öppna för publiken. Det skulle kräva att vi får tillstånd från staden och hygientjänster men det har vi redan börjat att titta på.

Kontakta gärna oss om du vill delta i projektet eller få mer information!

kr600,000

Vote
731-80-pride300cm1.jpg

Hbtq+ vänligt café.

2019-03-19  •  Jameel al-Hamid  •  Hela staden

Göteborgs stad är i stort behov att det hbtq+ vänligt café. I dagsläget finns det inget ställe att vistas på som queerperson där man kan äta lunch, ta en fika, eller bara hänga. De få hbtq+ vänliga ställena som finns i Göteborg just nu är det stort fokus på alkoholservering. Ett ställe där just det inte är i fokus, även om det kanske kommer att serveras kvällstid, är ett stort behov för många inom queerspektrat. 

kr3,700,000

Vote

Sverigefinskt kultur- och informationscenter

2019-03-19  •  Helena Ohlsson  •  Hela staden

Sedan 1 februari 2011 är Göteborg del av  finskt förvaltningsområde.  I Göteborg bor ca 30 000 invånare med finsk bakgrund. Denna sverigefinska befolkning har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk en del rättigheter, till exempel ska Göteborgs Stad skydda och främja de finska språket och den sverigefinska kulturen.

Göteborgs kommunstyrelse har för tre år sedan beslutat om ett centrum för romer. För sverigefinnar har centrumfrågan varit aktuell i olika omgångar under årtionden. Det senaste är att  det sverigefinska rådet har lyft fram behovet av en gemensam arena, ett sverigefinskt kultur- och informationscenter. En mötesplats där människor möts över generationsgränser. En arena som skapar möjligheter till kunskapsöverföring av språk, historia och kultur. En lokal för sverigefinska föreningar och medborgarservice på finska. Centret skulle kunna vara en naturlig mötesplats för unga och gamla oberoende hur mycket finska man kan. Flera tankar om centret finns i skrivelsen som Göteborgs stads sverigefinska råd  har skickat till Kommunstyrelsen  i november 2017.

kr1,250,000

Vote
Denna bild tog jag förra helgen...

Renovera drottningsparken

2018-10-22  •  Lubaba Mebreatu Geteye  •  Biskopsgården

Drottningsparken ligger precis mellan spårvagnstationen och affärerna. Den är också bredvid flera byggnader där bor många familjer. Flera tusentals gå igenom den varje dag men väldigt få stoppar och få mammor vågar att komma med sina barn.

Det är många knarklangare, särksilt vid ingången, och man kan hitta sprutor på golvet.

Hela lekområdet för barn är jättesmutsigt och kan inte användas av barn eftersom det blir farligt.

Mina dottrar som är tonåringar vågar inte heller springa i parken under kvällen eftersom ljusen funkar inte längre.

kr350,000

Vote
Broschyrbild-16-800x600.jpg

Utomhusrink för spontanidrott vid Husborgs Ishall

2019-03-19  •  Helena Ohlsson  •  Husborg

Förslaget syftar till anlägga en mindre utomhusrink för spontanidrott på baksidan av Husborgs Ishall, den ytan som idag ligger mellan skolans grusplan och konstgräsplanen. Det är idag en asfalterade yta med två nedgångna basketkorgar som sällan används.

Då kommunen renoverade ishallen förra sommaren finns den gamla sargen kvar (köpt av Husborgs Hockey Club som gärna skänker den till detta projekt). Sargen kan enkelt sättas upp för att skapa en en mindre rink för framförallt inline- och "landhockey", men även kunna spolas upp på vintern vid tillåtande väder.

Det som krävs för att genomföra detta förslag är framförallt att bereda markytan då asfalten idag är sprucken med vegetation som sticker upp. Förslagsvis asfalterar man om, eller gjuter en ny platta i betong. Man kan då också passa på att lägga i slingor för att kunna "konstfrysa" planen på vintern. Väljer man inte att spola is på vintrarna kan man istället lägga in plastgolv som möjliggör inlines och landhockey med puck

Utöver markarbete behövs också belysning av planen. Förslagsvis belyser man samtidigt den grus-fotbollsplan som finns bredvid. Detta skulle öka trivsel och säkerhet i området. I tillägg till detta förslag kan man också betänka ett mindre utomhusgym bredvid planen för att få en bra mix av vuxna och barn som samtidigt motionerar.

Denna plan ska vara en obokningsbar idrottsyta för spontanidrott för att ge våra barn och ungdomar en möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Riksidrottsförbundet (RF) bedriver just nu en kampanj för att kommunerna i sina byggplaner ska lägga in miljöer där ungdomar kan hitta idrotten. Jag avslutar därför detta inlägg med ett citat från Björn Eriksson, RF:s Ordförande

– Stillasittande är ett av de största hoten mot folkhälsan, och behovet av motion och rörelse har aldrig varit större än idag. Svenska barn är de mest stillasittande i Norden och det är mycket olyckligt att bristen på idrottsytor blivit ett hinder för barn och unga att röra på sig.

kr1,700,000

Vote
bibliotek.jpg

Öppettider för Husborgbiblioteket

2019-03-19  •  Jameel al-Hamid  •  Husborg

Fredagar är ofta en dag då man som småbarnsförälder jobbar något kortare dagar för att hinna hämta på skola/förskola tidigare och hinna umgås med sina barn och kanske göra något "utöver det vanliga" vardagslunket. Att besöka bibliotek är för oss det "utöver det vanliga". Till min och våra barns förvåning visade det sig att biblioteket är öppet mellan 10-19 alla dagar utom fredagar. Mitt förslag är att biblioteket under perioden september till maj utökar öppettiden på fredagar från kl 17 till kl 19. Kanske kan detta ske genom att ni justerar/kortar ner öppetiderna för de övriga dagarna? September till maj därför att det då blir kallare, mörkare och det är mer naturligt att man spenderar tid med böcker än under den varmare och ljusare tiden på året. 

Jag vet att många småbarnsföräldrar skulle uppskatta det.

kr120,000

Vote

Färjenäsplan Södra Biskopsgården

2019-03-19  •  Calle Odenberg  •  Biskopsgården

Jag lämnar detta förslaget för att Biskopsgården behöver fler stora bostäder bland annat men även mindre lägenheter som möjliggör för ungdomarna att ta sig in på bostadsmarknaden. Denna fotbollsplan är väldigt stor och används knappt till något vettigt så se till att börja bygga! Det finns även tomma ytor ovanför Biskopsgårdens Vårdcentral där man också kan bygga lägenheter.

kr2,500,000

Vote
Bassängbanor_SVB_925.jpg

Morgonöppet på Stenstanbadet fredagar

2019-03-19  •  Jameel al-Hamid  •  Stenstan

Intresset för simning har ökat kraftigt i staden samtidigt som kapaciteten i anläggningarna går ner. Friskvård är prioriterat av kommunen och att tidigt prioritera folkhälsa och möjlighet till motion är ett sätt att minska risken för stora framtida vårdkostnader. 

Förslaget är därför enkelt, öka tillgängligheten till befintliga anläggningar på enklaste sätt: Öka öppettiderna, börja med att låta Stenstanssbadet öppna kl 06:30 på fredagar. 

kr200,000

Vote
qRhfPjsDl6K2QV2_O8kdkql9glA.jpeg

Synliggör att ledarhundsekipage får vara i kommunala lokaler

2019-03-19  •  Calle Odenberg  •  Hela staden

På Pressbyrån stod det till april i fjol att det rådde hundförbud. Det ledde till att synskadade med ledarhund nekades att handla. Därför började Pressbyrån byta ut och förtydliga sina dekaler. Den nya texten klargör att hundförbudet inte omfattar synskadade som använder ledarhund. Arbetet är inte slutfört än men har redan fått positiv effekt. Nu behöver inte vi som använder ledarhund längre vara oroliga för att portas från just Pressbyrån. Men det finns många platser där vi fortfarande rör oss med hjärtat i halsgropen. Hit kan man anmärkningsvärt nog räkna många kommunala lokaler. Jag vill att Göteborgs Stad tar intryck av Pressbyrån och andra privata näringsidkare och förtydligar att vi som använder ledarhund är välkomna i alla kommunala lokaler. Det finns redan idag klisterdekaler med den innebörden att beställa från Synskadades Riksförbund. Om Göteborgs Stad hellre vill trycka egna dekaler går det lika bra. Det viktiga är att det på plats, i de kommunala lokalerna, framgår att synskadade som använder ledarhund har rätt att vara där. Det skulle på ett enkelt och billigt sätt undanröja en källa till oro och onödiga missförstånd. FAKTARUTA Livsmedelsverket gör undantag för ledarhund, service- och assistanshund och skriver på sin hemsida att en person med funktionsnedsättning bör få använda en sådan hund på till exempel restaurang och i matbutik. Läs mer på: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygien- forpackningar/hygien/ledarhund Det finns en överenskommelse mellan organisationerna Synskadades Riksförbund och Astma- och allergiförbundet. Den går ut på att det är den hundallergiska personen och ledarhundsföraren som tillsammans, på individnivå, löser eventuella krockar. https://astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2016/06/Policydokument---verenskommelse-om-ledarhund.pdf Det händer ytterst sällan att en synskadad person som använder ledarhund och en person med hundallergi träffas. Det finns cirka 260 ledarhundsekipage i landet och enligt Magnus Wickman, professor emeritus, Astma- och allergi, har mindre än en procent av befolkningen grav hundallergi. Hans text om ledarhund och hundallergi finns att läsa på: http://ledarhund.nu/tillganglighet/ledarhundar-och-allergi/

kr5,000

Vote