CONSUL Sverige

big_88867bf8df3ccb7e6c712f5561428e80bfb3c6e7-4.jpg

Minska matsvinn i kommunen

  No comments  •  2019-09-09  •  Oskar Lindgren

Ett av problemen till varför vi har så mycket matsvinn är för att skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter har centralkök på en helt annan plats som lagar all mat.

0% / 100%
No supports  100 supports needed
Support

Help about proposals

Citizens' proposals are an opportunity for neighbours and collectives to decide directly how they want their city to be, after getting sufficient support and submitting to a citizens' vote.