Logga in som användare: user0@consul.dev lösenord: 12345678 | Logga in som administratör: admin@consul.dev lösenord: 12345678

CONSUL Sverige

Gå tillbaka

Allegården 2019 dagverksamheten hotas av nedläggning.

Jameel al-Hamid Jameel al-Hamid  •  2019-03-19  •  Centrum  •  Kod för budgetförslag: 15  • 

Drygt 60st. olika verksamheter finns i programmet för Allegården som ligger centralt på Södra Allegatan 4 i Göteborg.

1700st. pensionärer är inskrivna som medlemmar i pensionärsföreningen.

Det är en dagverksamhet för alla i hela Göteborg. Kom dit på en fika eller gå med i en aktivitet. Och Allegårdens kafe' är en självklar mötesplats för alla.

Kom ensam eller i grupp alla är välkomna.

Man behöver inte vara någon rik pensionär för att vara med på någon aktivitet.

Flera ledare arbetar ideellt för att få ned aktivitetskostnaden.

Nu vill Social Resurs lägga ned kafe't och ta bort det bidrag vi fått tidigare.

I stället så vill de att Pensionärsföreningen ska betala lokalhyra.

Så vårt förslag är.

" Rör inte Allegården varken verksamhet eller kafe' "

Kostnadsförklaring

Socialförvaltningen har försökt att hitta en lösning till detta och föreslår det följande. Detta förslag ska inkludera en finansiering för föreningen som styr kaféet idag som de kan använda under de tre kommande åren. Dessa pengar får användas för att betala hyran, renovera platsen och finansiera initiativ i området.


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar