Logga in som användare: user0@consul.dev lösenord: 12345678 | Logga in som administratör: admin@consul.dev lösenord: 12345678

CONSUL Sverige

Det finns inga pågående processer

Hjälp med dialoger

Delta i diskussioner och processer inför beslut i staden. Dina åsikter kommer att tas i beaktande av kommunen. I dialoger får medborgarna möjlighet att diskutera och ge förslag inför olika typer av kommunala beslut. Alla som är skrivna i staden kan komma med synpunkter på nya regelverk, beslut och planer för staden. Dina kommentarer analyseras och tas i beaktande i besluten.