Logga in som användare: user0@consul.dev lösenord: 12345678 | Logga in som administratör: admin@consul.dev lösenord: 12345678

CONSUL Sverige

CONSUL Sverige är en plattform för medborgardeltagande

Den här guiden förklarar de olika delarna av CONSUL Sverige och hur de fungerar.

Debatter

I debatter-delen kan du presentera dina åsikter och diskutera frågor som rör staden. Det är också en plats för att utveckla idéer som kan tas vidare till andra delar av CONSUL Sverige och leda till konkreta åtgärder från kommunen.

  • Du kan skriva debattinlägg och kommentera och betygsätta andras inlägg med Jag håller med eller Jag håller inte med. För att göra det behöver du registrera dig på CONSUL Sverige.
Knappar för att betygsätta diskussioner
Knappar för "Jag håller med" och "Jag håller inte med" för att betygsätta diskussioner.

Förslag

I medborgarförslag-delen kan du skriva förslag som du vill att kommunen ska genomföra. Förslagen behöver få tillräckligt med stöd för att gå vidare till omröstning. De förslag som vinner en omröstning kommer att genomföras av kommunen.

Knapp för att stödja förslag
Knapp för att "stödja" ett förslag.

Medborgarbudget

I medborgarbudgetar-delen beslutar invånarna om hur en del av stadens budget ska användas.

Olika faser av en medborgarbudget
"Support" and "Voting" phases of participatory budgets.

Omröstningar

omröstningar-delen aktiveras varje gång ett förslag får 1% stöd och går vidare till omröstning, eller när kommunfullmäktige lämnar ett förslag till omröstning.

Processer

I processer-delen är medborgare med i processen för att skriva och kommentera nya dokument och handlingar som rör staden.


Andra intresseområden