Logga in som användare: user0@consul.dev lösenord: 12345678 | Logga in som administratör: admin@consul.dev lösenord: 12345678

CONSUL Sverige

Gå tillbaka

Synliggör att ledarhundsekipage får vara i kommunala lokaler

Synskadades Riksförbund Synskadades Riksförbund (importerad av Calle Odenberg )  •  2019-03-19  •  Hela staden  •  Kod för budgetförslag: 11  • 

qRhfPjsDl6K2QV2_O8kdkql9glA.jpeg
qRhfPjsDl6K2QV2_O8kdkql9glA.jpeg

På Pressbyrån stod det till april i fjol att det rådde hundförbud. Det ledde till att synskadade med ledarhund nekades att handla. Därför började Pressbyrån byta ut och förtydliga sina dekaler. Den nya texten klargör att hundförbudet inte omfattar synskadade som använder ledarhund. Arbetet är inte slutfört än men har redan fått positiv effekt. Nu behöver inte vi som använder ledarhund längre vara oroliga för att portas från just Pressbyrån. Men det finns många platser där vi fortfarande rör oss med hjärtat i halsgropen. Hit kan man anmärkningsvärt nog räkna många kommunala lokaler. Jag vill att Göteborgs Stad tar intryck av Pressbyrån och andra privata näringsidkare och förtydligar att vi som använder ledarhund är välkomna i alla kommunala lokaler. Det finns redan idag klisterdekaler med den innebörden att beställa från Synskadades Riksförbund. Om Göteborgs Stad hellre vill trycka egna dekaler går det lika bra. Det viktiga är att det på plats, i de kommunala lokalerna, framgår att synskadade som använder ledarhund har rätt att vara där. Det skulle på ett enkelt och billigt sätt undanröja en källa till oro och onödiga missförstånd. FAKTARUTA Livsmedelsverket gör undantag för ledarhund, service- och assistanshund och skriver på sin hemsida att en person med funktionsnedsättning bör få använda en sådan hund på till exempel restaurang och i matbutik. Läs mer på: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygien- forpackningar/hygien/ledarhund Det finns en överenskommelse mellan organisationerna Synskadades Riksförbund och Astma- och allergiförbundet. Den går ut på att det är den hundallergiska personen och ledarhundsföraren som tillsammans, på individnivå, löser eventuella krockar. https://astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2016/06/Policydokument---verenskommelse-om-ledarhund.pdf Det händer ytterst sällan att en synskadad person som använder ledarhund och en person med hundallergi träffas. Det finns cirka 260 ledarhundsekipage i landet och enligt Magnus Wickman, professor emeritus, Astma- och allergi, har mindre än en procent av befolkningen grav hundallergi. Hans text om ledarhund och hundallergi finns att läsa på: http://ledarhund.nu/tillganglighet/ledarhundar-och-allergi/

Dokument (1)

Kostnadsförklaring

Priset inkluderar fabrikationen för nya dekaler för alla 140 kommunlokaler.


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar