Logga in som användare: user0@consul.dev lösenord: 12345678 | Logga in som administratör: admin@consul.dev lösenord: 12345678

CONSUL Sverige

Budgetförslag för: Hela staden

Det här området har en budget på 10 000 000 kr

qRhfPjsDl6K2QV2_O8kdkql9glA.jpeg

Synliggör att ledarhundsekipage får vara i kommunala lokaler

2019-03-19  •  Synskadades Riksförbund (importerad av Calle Odenberg )  •  Hela staden

På Pressbyrån stod det till april i fjol att det rådde hundförbud. Det ledde till att synskadade med ledarhund nekades att handla. Därför började Pressbyrån byta ut och förtydliga sina dekaler. Den nya texten klargör att hundförbudet inte omfattar synskadade som använder ledarhund. Arbetet är inte slutfört än men har redan fått positiv effekt. Nu behöver inte vi som använder ledarhund längre vara oroliga för att portas från just Pressbyrån. Men det finns många platser där vi fortfarande rör oss med hjärtat i halsgropen. Hit kan man anmärkningsvärt nog räkna många kommunala lokaler. Jag vill att Göteborgs Stad tar intryck av Pressbyrån och andra privata näringsidkare och förtydligar att vi som använder ledarhund är välkomna i alla kommunala lokaler. Det finns redan idag klisterdekaler med den innebörden att beställa från Synskadades Riksförbund. Om Göteborgs Stad hellre vill trycka egna dekaler går det lika bra. Det viktiga är att det på plats, i de kommunala lokalerna, framgår att synskadade som använder ledarhund har rätt att vara där. Det skulle på ett enkelt och billigt sätt undanröja en källa till oro och onödiga missförstånd. FAKTARUTA Livsmedelsverket gör undantag för ledarhund, service- och assistanshund och skriver på sin hemsida att en person med funktionsnedsättning bör få använda en sådan hund på till exempel restaurang och i matbutik. Läs mer på: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygien- forpackningar/hygien/ledarhund Det finns en överenskommelse mellan organisationerna Synskadades Riksförbund och Astma- och allergiförbundet. Den går ut på att det är den hundallergiska personen och ledarhundsföraren som tillsammans, på individnivå, löser eventuella krockar. https://astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2016/06/Policydokument---verenskommelse-om-ledarhund.pdf Det händer ytterst sällan att en synskadad person som använder ledarhund och en person med hundallergi träffas. Det finns cirka 260 ledarhundsekipage i landet och enligt Magnus Wickman, professor emeritus, Astma- och allergi, har mindre än en procent av befolkningen grav hundallergi. Hans text om ledarhund och hundallergi finns att läsa på: http://ledarhund.nu/tillganglighet/ledarhundar-och-allergi/

5 000 kr

Röst
PG6-1068x734.jpg

Bilfri dag i Göteborg

2019-03-19  •  Cykelföreningen (importerad av Helena Ohlsson )  •  Hela staden

På flera städer runtom i världen organiseras bilfria dagar. Till exempel i Bogotà, Jakarta, New York, Stockholm, Paris, Madrid, och många fler (se bilder och annat under länkar). Under dessa dagar får medborgarna möjligheten att uppleva delar av sin stad utan biltrafik. Det blir ett tillfälle för att cykla, promenera och socialisera i en miljö med renare luft, mindre buller och större ytor att röra sig på.

Förhoppningsvis får evenemanget människor att fundera över sitt val av fordon och dess konsekvenser. Kanske fler inspireras till att välja cykeln eller kollektivtrafiken oftare.

Det brukar bli en folkfest då alla, barnen i synnerhet, kan röra sig friare i de centrala delar av stan till fots eller med cykel. Olika aktörer såsom myndigheter, föreningar och företag brukar också delta på olika sätt (t.ex. med erbjudanden, samtal, serveringar, musik) så att evenemanget blir ännu trevligare.

Bland Göteborg Stads miljömål finns bland annat: begränsad miljöpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och giftfri miljö (se länken). Det är uppenbart att dessa mål gynnas av mindre biltrafik.

Att åka mindre bil är ett självklart steg mot ett mer hållbart samhälle. Det är klart att även vi i Göteborg ska ha en bilfri dag!

3 000 000 kr

Röst

Sverigefinskt kultur- och informationscenter

2019-03-19  •  Sverigefinska rådet  (importerad av Helena Ohlsson )  •  Hela staden

Sedan 1 februari 2011 är Göteborg del av  finskt förvaltningsområde.  I Göteborg bor ca 30 000 invånare med finsk bakgrund. Denna sverigefinska befolkning har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk en del rättigheter, till exempel ska Göteborgs Stad skydda och främja de finska språket och den sverigefinska kulturen.

Göteborgs kommunstyrelse har för tre år sedan beslutat om ett centrum för romer. För sverigefinnar har centrumfrågan varit aktuell i olika omgångar under årtionden. Det senaste är att  det sverigefinska rådet har lyft fram behovet av en gemensam arena, ett sverigefinskt kultur- och informationscenter. En mötesplats där människor möts över generationsgränser. En arena som skapar möjligheter till kunskapsöverföring av språk, historia och kultur. En lokal för sverigefinska föreningar och medborgarservice på finska. Centret skulle kunna vara en naturlig mötesplats för unga och gamla oberoende hur mycket finska man kan. Flera tankar om centret finns i skrivelsen som Göteborgs stads sverigefinska råd  har skickat till Kommunstyrelsen  i november 2017.

1 250 000 kr

Röst
Mariehällsskolans farthinder

Farthinder framför alla skolor

2019-03-25  •  admin  •  Hela staden

Förra året blev många upprörda efter den trafikolycka som hände framför Wallenbergsskolan och som skadade en ungdom och två småbarn. Detta hade kunnat undvikas om bilen hade kört långsammare men många brukar ta denna väg för att förkorta sin resa och spara 2 minuter.

Jag rekommenderar att kommunen installerar farthinder kring alla skolor så att sådana olyckor inte händer igen och att elever och föräldrar kan känna sig tryggare.

Det finns redan två nära Mariehällsskola, det är bara att kopiera.

3 400 000 kr

Röst
731-80-pride300cm1.jpg

Hbtq+ vänligt café.

2019-03-19  •  Jameel al-Hamid  •  Hela staden

Göteborgs stad är i stort behov att det hbtq+ vänligt café. I dagsläget finns det inget ställe att vistas på som queerperson där man kan äta lunch, ta en fika, eller bara hänga. De få hbtq+ vänliga ställena som finns i Göteborg just nu är det stort fokus på alkoholservering. Ett ställe där just det inte är i fokus, även om det kanske kommer att serveras kvällstid, är ett stort behov för många inom queerspektrat. 

3 700 000 kr

Röst