Logga in som användare: user0@consul.dev lösenord: 12345678 | Logga in som administratör: admin@consul.dev lösenord: 12345678

CONSUL Sverige

Gå tillbaka

Bilfri dag i Göteborg

Cykelföreningen Cykelföreningen (importerad av Helena Ohlsson )  •  2019-03-19  •  Hela staden  •  Kod för budgetförslag: 7  • 

PG6-1068x734.jpg
PG6-1068x734.jpg

På flera städer runtom i världen organiseras bilfria dagar. Till exempel i Bogotà, Jakarta, New York, Stockholm, Paris, Madrid, och många fler (se bilder och annat under länkar). Under dessa dagar får medborgarna möjligheten att uppleva delar av sin stad utan biltrafik. Det blir ett tillfälle för att cykla, promenera och socialisera i en miljö med renare luft, mindre buller och större ytor att röra sig på.

Förhoppningsvis får evenemanget människor att fundera över sitt val av fordon och dess konsekvenser. Kanske fler inspireras till att välja cykeln eller kollektivtrafiken oftare.

Det brukar bli en folkfest då alla, barnen i synnerhet, kan röra sig friare i de centrala delar av stan till fots eller med cykel. Olika aktörer såsom myndigheter, föreningar och företag brukar också delta på olika sätt (t.ex. med erbjudanden, samtal, serveringar, musik) så att evenemanget blir ännu trevligare.

Bland Göteborg Stads miljömål finns bland annat: begränsad miljöpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och giftfri miljö (se länken). Det är uppenbart att dessa mål gynnas av mindre biltrafik.

Att åka mindre bil är ett självklart steg mot ett mer hållbart samhälle. Det är klart att även vi i Göteborg ska ha en bilfri dag!

Kostnadsförklaring

Detta förslag skulle inte genomföras under en riktig medborgarbudget men det är bara en demo.


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar