Logga in som användare: user0@consul.dev lösenord: 12345678 | Logga in som administratör: admin@consul.dev lösenord: 12345678

CONSUL Sverige

Gå tillbaka

Sverigefinskt kultur- och informationscenter

Sverigefinska rådet Sverigefinska rådet (importerad av Helena Ohlsson )  •  2019-03-19  •  Hela staden  •  Kod för budgetförslag: 8  • 

Sedan 1 februari 2011 är Göteborg del av  finskt förvaltningsområde.  I Göteborg bor ca 30 000 invånare med finsk bakgrund. Denna sverigefinska befolkning har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk en del rättigheter, till exempel ska Göteborgs Stad skydda och främja de finska språket och den sverigefinska kulturen.

Göteborgs kommunstyrelse har för tre år sedan beslutat om ett centrum för romer. För sverigefinnar har centrumfrågan varit aktuell i olika omgångar under årtionden. Det senaste är att  det sverigefinska rådet har lyft fram behovet av en gemensam arena, ett sverigefinskt kultur- och informationscenter. En mötesplats där människor möts över generationsgränser. En arena som skapar möjligheter till kunskapsöverföring av språk, historia och kultur. En lokal för sverigefinska föreningar och medborgarservice på finska. Centret skulle kunna vara en naturlig mötesplats för unga och gamla oberoende hur mycket finska man kan. Flera tankar om centret finns i skrivelsen som Göteborgs stads sverigefinska råd  har skickat till Kommunstyrelsen  i november 2017.

Dokument (1)

Kostnadsförklaring

Priset inkluderar hyran för en lokal och möbler. Centret kommer att styras av den svenskfinska föreningen i Göteborg.


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar