CONSUL Sverige

Medborgarbudget 2018-2019

Nu har du chansen att bestämma över vad staden ska lägga pengar på. För första gången har vår kommun en medborgarbudget på 20 miljoner kronor där medborgare kan lägga förslag för nya satsningar. Hälften av pengarna går till förslag för hela staden och andra hälften fördelas jämt över alla tio stadsdelar. Förslagen ska gynna hela staden eller en specifik stadsdel och inte specifika individer eller organisationer, de måste också ligga inom den kommunala befogenheten alltså kunna genomföras av en kommun och inte vara något som staten eller regionen har ansvar för.

Help with participatory budgets

Actual phase

Accepting projects

See all phases
To create a new budget investment you must sign in or sign up.

Budget investments' proposals located geographically

Budget investment's phases

 • Information

  June 30, 2018 - March 17, 2019

  Staden informerar medborgare om medborgarbudgeten som börjar månaden i början av oktober.

 • Accepting projects

  March 18, 2019 - March 22, 2019

  Lägg förslag till medborgarbudget 2018!

 • Reviewing projects

  March 23, 2019 - March 23, 2019

  Styrgruppen granskar alla förslag för att kolla att de är genomförbara och möter alla andra krav (jämställdhet, hållbarhet...)

 • Selecting projects

  March 24, 2019 - March 24, 2019

  Efter granskningen väljer styrgruppen bara förslagen som möter alla krav

 • Valuating projects

  March 25, 2019 - March 25, 2019

  Styrgruppen gör en kostnadsberäkning för alla förslag.

 • Publishing projects prices

  March 26, 2019 - March 26, 2019

 • Voting projects

  March 27, 2019 - March 27, 2019

  Alla kan rösta på alla förslag de tycker om.

 • Reviewing voting

  March 28, 2019 - March 28, 2019

  Med hjälp av övriga medborgare beräknar styrgruppen alla valsedlar, fysiska och elektroniska.

 • Finished budget

  March 29, 2019 - August 30, 2019

  Medborgarbudgeten är slut. Du kan lämna förslag igen i nästa avsnitt om några månader.

Help with participatory budgets

With the participatory budgets the citizens decide to which projects is destined a part of the budget.