Logga in som användare: user0@consul.dev lösenord: 12345678 | Logga in som administratör: admin@consul.dev lösenord: 12345678

CONSUL Sverige

Gå tillbaka

Medborgarbudgetar

731-80-pride300cm1.jpg

Hbtq+ vänligt café.

2019-03-19  •  Jameel al-Hamid  •  Hela staden

Göteborgs stad är i stort behov att det hbtq+ vänligt café. I dagsläget finns det inget ställe att vistas på som queerperson där man kan äta lunch, ta en fika, eller bara hänga. De få hbtq+ vänliga ställena som finns i Göteborg just nu är det stort fokus på alkoholservering. Ett ställe där just det inte är i fokus, även om det kanske kommer att serveras kvällstid, är ett stort behov för många inom queerspektrat. 

3 700 000 kr

Röst
Broschyrbild-16-800x600.jpg

Utomhusrink för spontanidrott vid Husborgs Ishall

2019-03-19  •  Helena Ohlsson  •  Husborg

Förslaget syftar till anlägga en mindre utomhusrink för spontanidrott på baksidan av Husborgs Ishall, den ytan som idag ligger mellan skolans grusplan och konstgräsplanen. Det är idag en asfalterade yta med två nedgångna basketkorgar som sällan används.

Då kommunen renoverade ishallen förra sommaren finns den gamla sargen kvar (köpt av Husborgs Hockey Club som gärna skänker den till detta projekt). Sargen kan enkelt sättas upp för att skapa en en mindre rink för framförallt inline- och "landhockey", men även kunna spolas upp på vintern vid tillåtande väder.

Det som krävs för att genomföra detta förslag är framförallt att bereda markytan då asfalten idag är sprucken med vegetation som sticker upp. Förslagsvis asfalterar man om, eller gjuter en ny platta i betong. Man kan då också passa på att lägga i slingor för att kunna "konstfrysa" planen på vintern. Väljer man inte att spola is på vintrarna kan man istället lägga in plastgolv som möjliggör inlines och landhockey med puck

Utöver markarbete behövs också belysning av planen. Förslagsvis belyser man samtidigt den grus-fotbollsplan som finns bredvid. Detta skulle öka trivsel och säkerhet i området. I tillägg till detta förslag kan man också betänka ett mindre utomhusgym bredvid planen för att få en bra mix av vuxna och barn som samtidigt motionerar.

Denna plan ska vara en obokningsbar idrottsyta för spontanidrott för att ge våra barn och ungdomar en möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Riksidrottsförbundet (RF) bedriver just nu en kampanj för att kommunerna i sina byggplaner ska lägga in miljöer där ungdomar kan hitta idrotten. Jag avslutar därför detta inlägg med ett citat från Björn Eriksson, RF:s Ordförande

– Stillasittande är ett av de största hoten mot folkhälsan, och behovet av motion och rörelse har aldrig varit större än idag. Svenska barn är de mest stillasittande i Norden och det är mycket olyckligt att bristen på idrottsytor blivit ett hinder för barn och unga att röra på sig.

1 700 000 kr

Röst

Färjenäsplan Södra Biskopsgården

2019-03-19  •  Calle Odenberg  •  Biskopsgården

Jag lämnar detta förslaget för att Biskopsgården behöver fler stora bostäder bland annat men även mindre lägenheter som möjliggör för ungdomarna att ta sig in på bostadsmarknaden. Denna fotbollsplan är väldigt stor och används knappt till något vettigt så se till att börja bygga! Det finns även tomma ytor ovanför Biskopsgårdens Vårdcentral där man också kan bygga lägenheter.

2 500 000 kr

Röst
Denna bild tog jag förra helgen...

Renovera drottningsparken

2018-10-22  •  Lubaba Mebreatu Geteye  •  Biskopsgården

Drottningsparken ligger precis mellan spårvagnstationen och affärerna. Den är också bredvid flera byggnader där bor många familjer. Flera tusentals gå igenom den varje dag men väldigt få stoppar och få mammor vågar att komma med sina barn.

Det är många knarklangare, särksilt vid ingången, och man kan hitta sprutor på golvet.

Hela lekområdet för barn är jättesmutsigt och kan inte användas av barn eftersom det blir farligt.

Mina dottrar som är tonåringar vågar inte heller springa i parken under kvällen eftersom ljusen funkar inte längre.

350 000 kr

Röst
PG6-1068x734.jpg

Bilfri dag i Göteborg

2019-03-19  •  Cykelföreningen (importerad av Helena Ohlsson )  •  Hela staden

På flera städer runtom i världen organiseras bilfria dagar. Till exempel i Bogotà, Jakarta, New York, Stockholm, Paris, Madrid, och många fler (se bilder och annat under länkar). Under dessa dagar får medborgarna möjligheten att uppleva delar av sin stad utan biltrafik. Det blir ett tillfälle för att cykla, promenera och socialisera i en miljö med renare luft, mindre buller och större ytor att röra sig på.

Förhoppningsvis får evenemanget människor att fundera över sitt val av fordon och dess konsekvenser. Kanske fler inspireras till att välja cykeln eller kollektivtrafiken oftare.

Det brukar bli en folkfest då alla, barnen i synnerhet, kan röra sig friare i de centrala delar av stan till fots eller med cykel. Olika aktörer såsom myndigheter, föreningar och företag brukar också delta på olika sätt (t.ex. med erbjudanden, samtal, serveringar, musik) så att evenemanget blir ännu trevligare.

Bland Göteborg Stads miljömål finns bland annat: begränsad miljöpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och giftfri miljö (se länken). Det är uppenbart att dessa mål gynnas av mindre biltrafik.

Att åka mindre bil är ett självklart steg mot ett mer hållbart samhälle. Det är klart att även vi i Göteborg ska ha en bilfri dag!

3 000 000 kr

Röst
gatubelysning.jpg

Sätt upp belysning runt Svarte Mosse i Biskopsgården

2019-03-19  •  Calle Odenberg  •  Biskopsgården

Det saknar belysning längs promenadvägen runt Svarte Mosse i Biskopsgården. Det blir snabbt mörkt på kvällen nu under hösten, vilket gör att man undviker att gå där på kvällen. Det bör sättas upp belysning längs sträckan så att den kan användas även under vinterhalvåret, det skulle öka tryggheten och främja folkhälsan genom ökad rörelse.

500 000 kr

Röst
Vår sista filmkväll på bio Husborg

Filmfestival i Husborg

2019-03-25  •  admin  •  Husborg

Jag och flera vänner organiserar redan filmkvällar i folkhuset men vi skulle gärna göra det mer professionelt med en riktig biograf och bjuda in filmregissörer.

Vi har diskuterat det med bio Husborg och de kan låta oss använda två rum under en helg gratis om vi hittar finansieringen för projektet.

Vi har beräknat att marknadsföringen, filmrättigheter och logistiken skulle kosta ungefär 100000kr.

100 000 kr

Röst
qRhfPjsDl6K2QV2_O8kdkql9glA.jpeg

Synliggör att ledarhundsekipage får vara i kommunala lokaler

2019-03-19  •  Synskadades Riksförbund (importerad av Calle Odenberg )  •  Hela staden

På Pressbyrån stod det till april i fjol att det rådde hundförbud. Det ledde till att synskadade med ledarhund nekades att handla. Därför började Pressbyrån byta ut och förtydliga sina dekaler. Den nya texten klargör att hundförbudet inte omfattar synskadade som använder ledarhund. Arbetet är inte slutfört än men har redan fått positiv effekt. Nu behöver inte vi som använder ledarhund längre vara oroliga för att portas från just Pressbyrån. Men det finns många platser där vi fortfarande rör oss med hjärtat i halsgropen. Hit kan man anmärkningsvärt nog räkna många kommunala lokaler. Jag vill att Göteborgs Stad tar intryck av Pressbyrån och andra privata näringsidkare och förtydligar att vi som använder ledarhund är välkomna i alla kommunala lokaler. Det finns redan idag klisterdekaler med den innebörden att beställa från Synskadades Riksförbund. Om Göteborgs Stad hellre vill trycka egna dekaler går det lika bra. Det viktiga är att det på plats, i de kommunala lokalerna, framgår att synskadade som använder ledarhund har rätt att vara där. Det skulle på ett enkelt och billigt sätt undanröja en källa till oro och onödiga missförstånd. FAKTARUTA Livsmedelsverket gör undantag för ledarhund, service- och assistanshund och skriver på sin hemsida att en person med funktionsnedsättning bör få använda en sådan hund på till exempel restaurang och i matbutik. Läs mer på: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygien- forpackningar/hygien/ledarhund Det finns en överenskommelse mellan organisationerna Synskadades Riksförbund och Astma- och allergiförbundet. Den går ut på att det är den hundallergiska personen och ledarhundsföraren som tillsammans, på individnivå, löser eventuella krockar. https://astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2016/06/Policydokument---verenskommelse-om-ledarhund.pdf Det händer ytterst sällan att en synskadad person som använder ledarhund och en person med hundallergi träffas. Det finns cirka 260 ledarhundsekipage i landet och enligt Magnus Wickman, professor emeritus, Astma- och allergi, har mindre än en procent av befolkningen grav hundallergi. Hans text om ledarhund och hundallergi finns att läsa på: http://ledarhund.nu/tillganglighet/ledarhundar-och-allergi/

5 000 kr

Röst
Mariehällsskolans farthinder

Farthinder framför alla skolor

2019-03-25  •  admin  •  Hela staden

Förra året blev många upprörda efter den trafikolycka som hände framför Wallenbergsskolan och som skadade en ungdom och två småbarn. Detta hade kunnat undvikas om bilen hade kört långsammare men många brukar ta denna väg för att förkorta sin resa och spara 2 minuter.

Jag rekommenderar att kommunen installerar farthinder kring alla skolor så att sådana olyckor inte händer igen och att elever och föräldrar kan känna sig tryggare.

Det finns redan två nära Mariehällsskola, det är bara att kopiera.

3 400 000 kr

Röst

Sverigefinskt kultur- och informationscenter

2019-03-19  •  Sverigefinska rådet  (importerad av Helena Ohlsson )  •  Hela staden

Sedan 1 februari 2011 är Göteborg del av  finskt förvaltningsområde.  I Göteborg bor ca 30 000 invånare med finsk bakgrund. Denna sverigefinska befolkning har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk en del rättigheter, till exempel ska Göteborgs Stad skydda och främja de finska språket och den sverigefinska kulturen.

Göteborgs kommunstyrelse har för tre år sedan beslutat om ett centrum för romer. För sverigefinnar har centrumfrågan varit aktuell i olika omgångar under årtionden. Det senaste är att  det sverigefinska rådet har lyft fram behovet av en gemensam arena, ett sverigefinskt kultur- och informationscenter. En mötesplats där människor möts över generationsgränser. En arena som skapar möjligheter till kunskapsöverföring av språk, historia och kultur. En lokal för sverigefinska föreningar och medborgarservice på finska. Centret skulle kunna vara en naturlig mötesplats för unga och gamla oberoende hur mycket finska man kan. Flera tankar om centret finns i skrivelsen som Göteborgs stads sverigefinska råd  har skickat till Kommunstyrelsen  i november 2017.

1 250 000 kr

Röst